il-etirişler

Blog 1

TÜRKİYE

Logo

İL-ETİRİŞ

İl-Etiriş
Tuna Kolbaşı

Türkiye Cumhuriyeti içi faaliyetlerini hazırlayan, Alplık Okullarının federasyon ile olan ilişkilerini düzenleyen, Alplık Okullarının birbirletiyle uyumulu çalışmasını sağlayan kişi "İl-Etiriş" Tuna Kolbaşı'dır. Tüm alpların federasyon ile ilişkilerini düzenleyen ülke sorumlusudur. Türkiye'de devlet ile olan ilişkileri düzenler, takip eder ve federasyonu bilgilendirir.

İl-Etiriş
Alireza Nabipour

İran Cumhuriyeti içi faaliyetlerinin hazırlayan, İran Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Alplık Okullarının federasyon ile olan ilişkilerini düzenleyen, Alplık Okullarının birbirletiyle uyumulu çalışmasını sağlayan kişi "İl-Etiriş" Alireza Nabipour'dur. Tüm alpların federasyon ile ilişkilerini düzenleyen ülke sorumlusudur. İran Cumhuriyetin' de ilgili kurumlar ile federasyon arasında ilişkileri sağlar, düzenler ve takip eder. Sonuçlarını federasyona bildirir.

HİNDİSTAN

Logo

İL-ETİRİŞ

İl-Etiriş
Ajaz Rasool Mir

Hindistan içi faaliyetleri hazırlayan, Hindistan'da faaliyet gösteren Alplık Okullarının federasyon ile olan ilişkilerini düzenleyen, Alplık Okullarının birbirletiyle uyumulu çalışmasını sağlayan kişi "İl-Etiriş" Ajaz Rasool Mir'dir. Tüm alpların federasyon ile ilişkilerini düzenleyen ülke sorumlusudur. Hindistan'ın ilgili kurumları ile federasyon arasında ilişkileri sağlar, düzenler ve takip eder. Sonuçlarını federasyona bildirir.