federasyona üyelik

Blog 1

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Federasyon Ana Tüzüğü ile aynı amaçları taşıyan dernekler ve kulüpler federasyonda üye olarak tanımlanırlar.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 3: SDF (SWF)’ye üye olmak isteyen üyeler aşağıdaki evrakları hazırlayarak;

3/1 Üyenin kuruluş belgesi - lisansı (2 nüsha),

Açıklama: Valilikten verilen, dernek kuruluş belgesi.


3/2 Üyenin Genel kurul kararı (2 nüsha),

Açıklama: Derneğin/kulübün olağan veya olağanüstü genel kurulunda, Sayokan Dünya Federasyonuna katılma karar tutanağından 2 nüsha.


3/3 Üyenin tüzüğünün noter tasdikli kopyası(2 nüsha),

Açıklama : Sayokan Derneği olarak kurulmuş derneğin veya spor kulübünün onaylı tüzüğüdür.


3/4 Yönetim kurulunun üyelik için kararı. (2 nüsha,

Açıklama :Sayokan federasyonuna üyelik için müracaat eden derneğin/spor kulübünün yönetim kurulu kararı.


3/5 Üyelik işlemleri için görevlendirilmiş kişinin yönetim kurulu kararı (2 nüsha),


3/6 Görevlendirilen kişinin kimlik bilgilerinin önlü arkalı fotokopisi (2 nüsha),


Sayokan Dünya Federasyonuna üyelik işlemleri için yönetim kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişinin nüfus kimlik fotokopisi, ikametgah kağıdı evraklarıdır.


3/7 Yıllık üyeliğin ödenmesi,

Açıklama : Derneğin veya spor kulübünün federasyonda üyeliğinin kabulü ile beraber, yıllık üyelik aşağıdaki federasyon hesabına yatırılır.

Banka : T.C. Ziraat Bankası

Safranbolu Şubesi - Kodu : 1014

Hesap Adı : Sayokan Dünya Federasyonu

Hesap No : 57656651 - 5001

IBAN : TR56 0001 0010 1457 6566 5150 01


3/8 SDF (SWF) üyelik formu doldurulur.


3/9 Katılım payının ödenmesi.

Açıklama: Katılım payı üye olunurken 1 kez ödenir.


Üyelik Formu