ANA SAYFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      BUZ-AT BÖRÜ-SAYOKAN NEDİR?

     Buz-At Börü-Sayokan,  “Yabgu” Nihat Yiğit tarafından 18 Mart 1999 yılında kurularak faaliyetlere başlamıştır. Buz-At Börü-Sayokan oluşturma çalışmaları uzak doğuda kaldığı 4,5 – 5 yıl içinde başlamış, ülkesine döndükten sonra devam etmiştir. Kendisi savaş sanatları teknik donanımına sahip olmasına rağmen bir sistemi oluşturan başka alanlara da gereksinim olması sebebiyle başta Türk Tarihçisi, Türkolog, spor bilimcisi, pedagog gibi akademisyenlerden yardımlar almıştır. Bu yardımlarla süren çalışmalar 9 yıl sürmüştür.

      Dokuz yıllık çalışmalarını Ankara'da 2001 yılında kurduğu tüzel kişilikle (Dernek)
devam ettirmiştir. Sayokan'ın tümünü oluşturan tüm kuramsal yapısı ve uygulamaları, "4 BULUNG - 4 AYÇA" (4 yön/bölge - 4 Hilal) anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu anlayış iyi kavranmadan Sayokan'ı anlamak olası değildir. 4 Bulung, "OK" tamgasıyla, 4 Ayça ise "ON" tamgasıyla ifade edilmektedir.

      Sayokan sözcük olarak, "Kağanların ve savaşçıların Yolu" cümlesindeki sözcüklerin baş heceleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Buz-At Börü, yeke-yeke iki kurdun mücadelesi demektir. Yani "Kağanların ve savaşçıların yolu olan yeke-yek vuruşmada, iki kurdun mücadeleleri" demektir. Kurucu, ses fonetiğini düşünerek "savaşçıların" sözcüğünün "SA" hecesini başa, "yolu" sözcüğünün "YO" hecesini ortaya ve "kağanların" sözcüğünün "KAN" hecesini sona getirmişti. Sayokan sözcüğü Urkunca (Göktürkçe) yazıldığında "KAN" sözcüğünde çift A sesi bulunmakta olup, "KAAN" olarak yazılmaktadır. Latince yazılışta ses fonetiğini düşünen kurucu tek A sesiyle yazmayı uygun görmüştür.

      Buz-At Börü-Sayokan'ın tüm kavramlar bütünü, 41 Türkçe lehçelerden meydana getirilmiştir.

      Ülkelerin ulusal, uluslararası milli siyasetinde savaş sanatlarının etkisini bizzat uzak doğuda gözlemleyen "Yabgu" Nihat Yiğit, Buz-At Börü-Sayokan ile de kendi ülkesine kazanımlar sağlanmasını hedeflemiştir. Ayrıca, "Türk" sözcüğünün sadece Türkiye ile sınırlandırılmış ve pekişmekte olan tarihi yanlış algının düzeltilmesine az da olsa katkı sağlamak için Türk Dünyasıyla ilgili de projeleri bulunmaktadır. Bu milli görevi sebebiyle, Buz-At Börü-Sayokan'ı tüm Türk dünyasının hizmetine sunmaktadır. Bu hizmet elbette ki gerçek tarihi bilgiler üzerine oturtulmalıdır. Bundan dolayı da, Sayokan özellikle 8.yüzyıl ve öncesi tarihi motiflerle donatılmıştır.

     Kurucu 2005 yılının 12 Aralık tarihinde "Sayokan Dünya Federasyonunu kurarak faaliyetlerine biraz daha nitelik ve resmiyet kazandırmıştır.