DENETLEME KURULU

BAŞKAN

DOÇ.DR. Güzin KANTÜRK YİĞİT
SEKRETER

Fatma ÖZTÜRK DENİZ
ÜYE

Sedat ERDEN